enviRoadshow: Projekty, které pozitivně ovlivnily reliéf našich měst a krajiny

Dozvíte se v článku:
  • Jaké inspirativní nápady enviRoadshow přinesla
  • Která města a obce v kraji patří k nositelům dobré praxe
  • Proč přistupovat k projektům s ohledem na životní prostředí

Navzdory, nebo možná právě pro svou bohatou průmyslovou historii jde dnes Moravskoslezský kraj hrdě vstříc transformaci v zelený region. Projektů, které nás posouvají blíže k přírodě a udržitelnosti, zde najdeme celou řadu. O tom jsme se přesvědčili i během enviRoadshow se zastávkami v Bašce, Novém Jičíně, Dobroslavicích a Krnově. Spolu se zájemci z místních samospráv jsme se vypravili podívat, jak v praxi fungují nápady, které odpovídají potřebám lidí i životnímu prostředí. O inspiraci, kterou jsme v jednotlivých lokalitách nasbírali, se s vámi teď podělíme.

Putovní sérii akcí enviRoadshow jsme uspořádali s cílem propojit zastupitele měst a obcí, kterým se podařilo úspěšně zrealizovat environmentální projekty na území regionu, s jejich kolegy, kteří inspiraci pro uskutečnění vlastních záměrů teprve hledali. Společná setkání jim umožnila sdílet příklady dobré praxe, pozitivní i negativní zkušenosti, důležité poznatky a v neposlední řadě také seznámit se a navázat spolupráci. Finanční prostředky na zajištění pilotní fáze projektu, který proběhl v rámci programu CECI, byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava.

I. Biodiverzita – od lánů k remízkům

Cílem prvního výjezdu více než dvacetičlenné skupiny se stala obec Baška. Ta je zasazena do malebné moravskoslezské přírody. Není proto divu, že je projekt, do kterého se zde pustili, zaměřen právě na okolní lány. Tehdejší starostka Bašky Irena Babicová spolu s vedoucí odboru organizačního a správního Karlou Bernatkovou na setkání představily projekt na zvýšení rozmanitosti krajiny a zadržení vody. V praxi se jedná o rozčlenění velkých bloků orné půdy na menší pomocí remízků. Na těchto biodiverzitních pásech se opakovaně střídají tůňky, ovocný sad, keř na řídko i na husto a tráva na přejezd. K podobnému kroku zároveň inspirovali vlastníky okolních polí. Hlavní zhotovitel Libor Vavřík doplnil informace o popis náročnosti osetí téměř 3 ha půdy za použití 25 druhů trav a bylin (celkem 40 kg osiva), kdy museli najít zcela inovativní způsob osení.

Pro účastníky akce bylo navíc připraveno netradiční občerstvení od ostravské skupiny nadšenců do up-cyclingu NAVZDORY. Jak je známo, celá třetina Čechů plýtvá jídlem. NAVZDORY proti tomu bojuje novým konceptem cateringu, kdy využívá například přezrálá rajčata na gazpacho, tyčinky ze starého chleba nebo pomazánku z odřezků z pršutu, to vše servírované na táccích a v mističkách z lahví od vína. Občerstvení vzbudilo velký zájem, stejně jako ostatní aktivity skupiny, které představil Jakub Mastík.

BAŠKA: Na remízky použili 40 kg osiva! O první akci v rámci enviRoadshow byl zájem.

II. Blíže lidem, blíže přírodě

Druhou zastávkou enviRoadshow bylo město klobouků – Nový Jičín. Účastníky po vybraných místech provázel místostarosta Ondřej Syrovátka. Prohlídka odstartovala v odpočinkovém areálu s jezírkem, kde ještě před pár lety stálo zchátralé letní kino. Původně zde zamýšleli stavbu bazénu. Tento nápad ale nedozrál k realizaci, proto se využila kovová vana na vybudování jezírka.

Další inspirace čekala na skupinu na sídlišti, kde na místě nevyužívané školní zahrady vznikl komunitní prostor. Ten neslouží jen k prokázání pěstitelského umu, ale také pro sousedská setkávání. O novém účelu pozemku rozhodli v dotazníkovém šetření sami obyvatelé. Město podpořilo vybudování zahrad částkou 100 tisíc korun, místní si založili spolek a dostali pozemek do výpůjčky. Následně si zájemci rozdělili záhonky a domluvili se na společném postupu při pěstování, veškeré plodiny tak pěstují ekologicky.

Možnost ovlivňovat věci veřejné je občanům Nového Jičína vlastní, protože ve městě funguje také tzv. participativní rozpočet. Na základě rozhodnutí občanů se realizují projekty jako tzv. Knihobudka, která je umístěna ve Smetanových sadech. Jde o čítárnu, kam mohou lidé věnovat přečtené knihy a jiné si zdarma půjčit.

V neposlední řadě jsme měli možnost podívat se, jak probíhá ekologická likvidace plevele horkou vodou, kterou město používá místo nebezpečné chemikálie Roundup. Speciální stroj k tomuto účelu pořídili v roce 2018 a lze jej využít nejen k odplevelení, ale také k odstraňování nečistot z pozemních komunikací.

NOVÝ JIČÍN: Zaujaly vás novojičínské projekty? Prohlédněte si je prostřednictvím krátkého videa.

III. V hlavní roli: Alej k lipám

V pořadí třetí setkání účastníků enviRoadshow se konalo v obci Dobroslavice. Role průvodce se tentokrát ujal Jan Sýkora, který je aktivním členem Spolku Dobro-vize. Své vyprávění spojil s naučnou procházkou z Dobroslavic do nedalekého Děhylova.

Spolek Dobro-vize je skupinka dvou desítek lidí z Dobroslavic, kteří ochotně rozvíjí aktivity v obci. V rámci roadshow představili projekt výsadby aleje ovocných stromů lemujících travnatou stezku pro pěší. Původní polní cesta, která se našla v historických mapách, byla již mnoho let zaorána a stala se součástí rozlehlého, jednolitého lánu polí. Vzniklé stromořadí o délce 150 metrů tak zpřístupnilo trojici vzrostlých lip i pod nimi stojící kamenný podstavec s křížem. Alej lemují slivoně a hrušně, přičemž každá z nich někomu patří – ať už jednotlivcům, škole nebo třeba starostce obce. Zájemci, kteří si strom zakoupili, o něj dále pečují. Místo je tak stále živé a občané si ho nepřestávají vážit.

Projekt byl podpořen nezávislou Nadací Via, která rozvíjí filantropii, komunitní život a podporuje lidi, kteří společně pečují o své okolí. Chcete se o projektu výsadby aleje dozvědět více? Pusťte si Sváteční slovo České televize.

DOBROSLAVICE: Aleje, která kopíruje historickou cestu v polích, si místní pořád váží. O stromy se starají společně.

IV. Jednoduše k přírodě

Závěrečná exkurze proběhla v Krnově. Návštěva začala v re-use centru, které už za prvního půl roku svého provozu přispělo k poklesu množství objemného odpadu o 83 tun meziročně. Obyvatelé mohou jeho služeb využívat zdarma. Největší zájem obvykle mívají o kuchyňské vybavení, najdou zde ale i knihy, nábytek, lyže nebo třeba hračky. V tomto duchu funguje i tzv. SWAP ŠPAJZ, tedy skříň, která na místním úřadě slouží k výměně věcí.

Další z řady inspirativních projektů založili zástupci města na komunikaci a spolupráci s návštěvníky místního skate-bike parku, který ničili vandalové. Město vypsalo soutěž o slogan na téma udržování pořádku a zároveň zahájili dialog s uživateli parku. To vše přispělo k vyřešení problému. Dnes už je skate-bike park čistý a udržovaný. Prohlédli jsme si také pastevní areál a genofondový sad. Tyto lokality jsou výjimečné výskytem orchidejí, motýlů, ptáků, a především rostliny s názvem Hvozdík pyšný – jedná se o jeho jediný výskyt v rámci Moravskoslezského kraje.

Za zmínku rozhodně stojí i zástavba rodinných domů JEŽNÍK III., kde došlo k propojení s městem a zelení. Ulice je označena za pobytovou a ústí do tzv. stromové kaple, která plynule navazuje na místní přírodu. V době naší návštěvy uvažovali architekti také o využití zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE. Rošt představuje inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů. Jejich použitím je možné zabezpečit dopravní funkci i potřebný komfort pro uživatele. Zároveň umožní zachovat původní odtokové poměry a další ekologické aspekty jak pro rozsáhlé parkovací plochy, tak i pro odstavné plochy u domů.

Starosta Krnova Tomáš Hradil nám navíc představil záměr „parkování v parku“ PARK-ING. Hlavním cílem bylo smysluplné využití prostoru před nemocnicí. Proto zde naplánovali parkoviště v duchu modrozelené infrastruktury. To v praxi znamená, že parkovací stání nebudou vybetonována, ale umístěna mezi stromy s funkcí vsakování a zadržování vod.

KRNOV: Díky re-use centru kleslo množství objemného odpadu o 83 tun meziročně.

K udržitelnosti může přispět každý

EnviRoadshow nám ukázala jen několik z mnoha praktických projektů, které mohou fungovat v harmonii s přírodou. Na zelenější budoucnosti se ale nepodílí pouze města a obce nebo dobrovolné spolky. Snahu zapojit se vidíme stále častěji také u místních firem.

Máte malý nebo střední podnik a rádi byste šetřili svou kapsu i životní prostředí? Vyzkoušejte naši službu ENVI Sken. Na základě analýzy provozu a administrativy provedeme vyhodnocení dat v oblasti vody, energetiky a odpadů. Následně vám doporučíme vhodná řešení, jak náklady snížit. Součástí procesu je také výpočet uhlíkové stopy.

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů